Zpět na hlavní stránku

Celostátní sraz dorců a mužů 2022

datum konání: 30. 9. – 2. 10. 2022, publikováno: 4. 10. 2022

První říjnový víkend se sjelo 24 cvičenců a cvičitelů z kategorie dorostenci a muži do Brna, aby zde společně strávili dva dny v místní sokolovně. Program začal v sobotu ráno společnou rozcvičkou a pokračoval lekcí se švihadly od jednoho z účastníků - J. Kubišty. Ten chlapům ukázal různé způsoby skákání a triky pro zatraktivnění, které si všichni mohli hned vyzkoušet. Poté si na odpočinek dali trochu pořadových cvičení a dopoledne zakončili hrou Tchoukball.
Po obědě si přítomní na vytrávení vyzkoušeli světelné BlazePody, které jsou určené pro zdokonalení reflexů, a druhou část odpoledne strávili pod vedením bratra Kopřivy teoretickou i praktickou ukázkou gymnastických průprav na zpevnění těla. Na to navázali T. Ježek a M. Matura, kteří představili nejčastější chyby při tvorbě gymnastických sestav dorostenců a mužů. Na závěr sobotního programu pak všichni vyrazili na brněnský hrad Špilberk, kde se zúčastnili prohlídky Kasemat.

Další den se přítomní rozcvičili a i s nově příchozími po celé dopoledne nacvičovali sletovou skladbu pro dorostence a muže s názvem Před kamerou, která se bude cvičit v roce 2024 na XVII. Všesokolském sletě. Po nácviku skladby následoval oběd a poté se rozjeli zpět domů.

Fotky zde.