Zpět na hlavní stránku

Letní stanový tábor 2022

datum konání: 1. 7. – 16. 7. 2022, publikováno: 18. 7. 2022

Prvních 16 dní v červenci se na louce nedaleko Záblatí u Prachatic opět konal náš letní stanový tábor. Děti byly ihned po příjezdu na Šumavu rozděleny do šesti věkově podobných družstev a pod vedením vedoucích zahájily stavbu tábora. Již první den byly postavené stany, jídelna a latrýny. Další dva dny se pak stavělo týpí, ohniště, sprcha, hřiště, brána do tábora, vztyčoval se stožár a po úspěchu z loňska se také vybudovala sauna.

Tábora se zúčastnilo přes 50 dětí, které se po dodělání tábořiště věnovaly výuce tábornických dovedností (uzly, ohně, mapy apod.), výletům a různým hrám. Starší táborníci měli program vylepšený o dvoudenní výlet, ti nejstarší dokonce o třídenní výlet a noční hru. Mladším sokolíkům byl také program upraven, aby si tábor náležitě užili. V druhém týdnu probíhaly různé závody jako například Tarzanův běh, všestrannostní závod, orienťák, dřevorubecká soutěž či Hoganův běh.

Letošním tématem na celotáborovou hru byly Staré řecké báje a pověsti. Na večerním nástupu se tak vedoucí převlékali za antické bohy, které si musela herní družstva každý večer udobřit splněním nejrůznějších úkolů. Zároveň měly děti povinnost během celého tábora udržovat rozdělaný oheň. Do her se částečně zapojili i vedoucí, jelikož každý den byl jeden z nich losem vybrán za Promethea a pak během dne musel v táboře činit dobré skutky. Dva dny před odjezdem vyvrcholila celotáborová hra celodenní etapovkou.

V pátek před odjezdem se začalo s hromadným bouráním všech staveb a v sobotu po dobalení posledních věcí se děti přesunuly z prázdné louky k autobusu, který je odvezl zpátky do Písku.
K větším úrazům nedošlo a až na pár nemocných dětí a vedoucích, kteří museli tábor předčasně opustit, si účastníci 16 dní na Šumavě užili a těší se již na příští rok.

Kompletní fotky naleznete v naší galerii.