Zpět na hlavní stránku

Oblastní sraz cvičitelů ml. a st. žactva 2023

datum konání: 25. 3. 2023, publikováno: 26. 3. 2023

V sobotu 25. března se v Milevsku konal oblastní sraz cvičitelů a cvičitelek mladšího a staršího žactva, na který dorazilo asi 30 členů z různých jihočeských jednot - z toho 10 cvičitelů a 3 pomahatelé ze Sokola Písek. Na programu bylo seznámení účastníků s pravidly a tvorbou sestav na gymnastické přebory ve všestrannosti. Cílem byla příprava všech na rozhodování těchto závodů.

Posluchači se v milevské sokolovně rozdělili na dvě skupiny - jednu vedl Martin Matura, který školil sestavy pro mužské složky, a u druhé skupiny byla lektorkou Lenka Řezbová, která povídala o sestavách ženských složek. Cvičitelé se během školení seznámili se základy bodování a probrali nejčastější chyby a srážky za ně.

Odpoledne byly zájemcům ještě představeny sletové skladby pro starší a mladší žactvo, a to konkrétně Sokolhraní a Fitness. Poté byl oblastní sraz ukončen a všichni se s novými poznatky vraceli do svých domovů.