Zpět na hlavní stránku

Pyžamový ples 2022

datum konání: 26. 2. 2022, publikováno: 28. 2. 2022

V sobotu 26. února se po dvou letech opět konal pyžamový ples. Do tematicky vyzdobené sokolovny dorazilo ve svých nočních úborech nejprve více než třicet předškoláků a dětí z oddělení mladšího žactva, jejichž program byl zahájen v 17:00 a trval 75 minut. Po čtvrthodinové pauze pak následoval 90 minut dlouhý program pro starší žactvo a dorost, na který dorazila asi dvacítka účastníků.

Obě skupiny se nejprve zahřály taneční rozcvičkou, následně si zacvičily na airtracku, malé trampolínce a velké trampolíně. Pak se hrály hry laděné k tématu spánku a posledním bodem programu byl opět tanec. Na úplný závěr byli v každé skupině vyhlášeni a odměněni nejlepší tanečníci a nejkrásnější pyžámka.

Ve večerních hodinách pak tělocvična patřila cvičitelům, kteří se společně naučili dva tance a oprášili znalosti z tanečních kurzů. Dále se věnovali skokům na velké trampolíně, soutěžili v jízdě na žíněnkách, v mezičase si společně povídali a v závěru akce došlo i na společný zpěv za doprovodu kytar.

Všichni účastníci si akci náležitě užili, starší žactvo si dokonce stěžovalo, že program utekl až příliš rychle. Doufáme tedy, že i za rok se sejdeme v dobré náladě a hojném počtu na dalším pyžamovém plese!

Na následujících odkazech naleznete fotky a taneční videa z plesu.