Zpět na hlavní stránku

Seminář Nebojme se dopomoci

datum konání: 16. 9. – 17. 9. 2023, publikováno: 24. 9. 2023

O víkendu 16. a 17. září pořádal Odbor všestrannosti ve spolupráci s Centrem OV seminář pro cvičitele a pomahatele s názvem Nebojme se dopomoci. V písecké sokolovně se na akci sešla téměř třicítka účastníků, z nichž zhruba polovina byla z Písku.

V sobotu po rychlém zahřátí a rozcvičce byly na programu bradla, kladina, kruhy a přeskok. Na všech nářadích lektoři cvičitelům během 90 minut ukázali nejen průpravné cviky, ale i správnou dopomoc, kterou si pak účastníci zkoušeli na figurantech. Po obědě byl zařazen blok o strachu a psychickém bloku a před odchodem na společnou večeři nechyběl ani strečink.
Nedělní ráno se příliš nelišilo od toho sobotního. Po rozběhání a rozcvičení byla na programu dvě zbývající nářadí - hrazda a prostná, kde opět nechyběly průpravné cviky ani zkoušení dopomoci na figurantech. Závěrečný blok patřil kompenzaci ke gymnastice. Po půl druhé se pak účastníci rozešli do svých domovů.

Seminář se povedl a účastníci si z něj odnesli nové poznatky do svých cvičebních hodin. Velký dík patří všem figurantům a figurantkám, bez nichž bychom si o dopomoci ve většině případů mohli jen povídat. Závěrečné poděkování za přínosné lekce patří lektorkám a lektorům, konkrétně: Báře Chmelíkové, Lucii Chmelíkové, Evě Matouškové, Máriu Mihálovi, Kristýně Míkové, Marii Sukové, Janu Sukovi a Veronice Trinerové.
Těšíme se na viděnou na některém z dalších seminářů!

Fotky zde