Zpět na hlavní stránku

Vyjádření vedení OV k obnovení cvičení

publikováno: 3. 12. 2020

Vážení rodiče, milí cvičenci,

rádi bychom vás informovali o tom, jak se stavíme k současné možnosti pro obnovení pravidelných cvičení Odboru všestrannosti T. J. Sokol Písek. I když vládní nařízení umožňuje sportovcům od 3. prosince 2020 cvičit ve vnitřních prostorech, není úplně snadné splnit všechny podmínky, které s tím souvisejí.

V našem případě může být v sokolovně pouze 9 cvičenců a 1 vedoucí, všichni musí mít po celou dobu roušky a není ani možné, aby se potkali s jinou skupinou v šatně. V praxi tyto podmínky znamenají, že nelze provádět náročnější cvičení (běh, posilování, cvičení na nářadí, …), protože při jakékoliv větší fyzické aktivitě rouška brání efektivnímu dýchání a v případě jejího uvolnění je velmi rozptylující, což může vést k nepozornosti a úrazu cvičence.
Také všechna oddělení s větším počtem cvičenců by se musela rozdělit na několik skupin, které by chodily cvičit v různých intevalech, takže by se na někoho dostalo pouze 1x v příštích dvou týdnech. Při výměně jednotlivých oddělení v po sobě následujících hodinách by pak musela skupina, která přichází, čekat před sokolovnou než se předchozí skupina převleče a opustí sokolovnu, čímž by docházelo ke zkrácení cvičebních hodin.

Všechna tato opatření by bylo nutné zajistit kvůli přibližně 2 týdnům. Z tohoto důvodu se vedení Odboru všestrannosti rozhodlo všechna vnitřní cvičení otevřít až po novém roce. Přesné datum obnovení cvičení se bude odvíjet od aktuálních vládních opatření.

Děkujeme za pochopení.

Vedení OV