Zpět na hlavní stránku

Přihlašování na akce
Centra OV

Aktuálně vypsané akce

Přehled akcí se nepodařilo načíst. Zkuste to znovu za chvilku. Pokud problém přetrvá, kontaktujte nás.

Přihláška

Prosím, vyberte akci a vyplňte Vaše údaje či údaje dítěte.

Pokud se účastníte více akcí, odešlete tento formulář zvlášť pro každou z nich. Neobdržíte-li do 24h potvrzení o přihlášení, kontaktujte předsedu odboru.

Údaje účastníka

Kontakt na zákonného zástupce

Mikuláš

Data jsou zpracována v souladu s GDPR.