Zpět na hlavní stránku

Informace pro zájemce

Odbor všestrannosti zastřešuje sport, který je určen všem, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro zdraví, kondici, radost z pohybu či setkávání s přáteli.

Cvičební program v odděleních všestrannosti je velmi pestrý. Součástí jsou základy sportovní gymnastiky, pohybová výchova, cvičení s náčiním, atletika, míčové hry, plavání, zdravotní cvičení, netradiční hry a sporty, pobyt v přírodě a turistika.

Cvičenci jsou rozděleni podle věkových kategorií - od těch nejmladších v odděleních rodičů a dětí až po seniory.

Pokud se rozhodnete přidat se k nám:

  1. Vyplňte online přihlášku do oddělení Odboru všestrannosti (OV).
  2. Pokud nejste člen České obce sokolské (ČOS), vyplňte také online přihlášku do ČOS pro zaslání členského průkazu (vyplňují se údaje toho, kdo u nás bude cvičit - u RD jsou to údaje přihlašovaného dítěte!). Odkaz na přihlášku Vám přijde potvrzovacím e-mailem po splnění bodu č. 1.
  3. Zaplaťte oddílový a spolkový příspěvek na účet T. J. Sokol Písek:
  • Číslo účtu: 9666857001/5500
  • VS: 1
  • SS: Rodné číslo přihlašovaného (prvního)
  • Zpráva pro příjemce: ZÁPIS - příjmení a jméno přihlašovaného
  • Pokud se hlásíte v průběhu roku, platíte pouze poměrnou část příspěvku (minimálně však 1000 Kč).
  1. V případě dotazů se obraťte na vedoucího oddělení, který Vás také může zapsat do pořadníku zájemců, pokud je oddělení obsazené.

Kdy cvičíme:

Cvičební rok probíhá od září do června. Časy jednotlivých cvičení naleznete ZDE.

Cena za cvičební rok 2023/24:

OdděleníPříspěvekCelkem
Oddílový Spolkový1
Rodiče a děti (zkr. RD)21400 Kč300 Kč1700 Kč
Plavání (vč. Plavání RD2)1700 Kč300 Kč2000 Kč
Předškoláci1700 Kč300 Kč2000 Kč
Mladší žactvo1700 Kč300 Kč2000 Kč
Starší žactvo a dorost1700 Kč300 Kč2000 Kč
Mladší ženy/muži1700 Kč600 Kč2300 Kč
Starší ženy1700 Kč300/600 Kč2000/2300 Kč
Gymnastika2300 Kč300 Kč2600 Kč
Sálová kopaná (mladší3)2300 Kč600 Kč2900 Kč
Sálová kopaná (starší)800 Kč300/600 Kč1100/1400 Kč
Párová akrobacie1000 Kč300 Kč1300 Kč
Gymnastika Rapant42000 Kč300 Kč2300 Kč

1 Každý člen Sokola je povinen si zakoupit spolkovou (sokolskou) známku pro daný cvičební rok, která zaručuje členství a pojištění. Známka pro děti a důchodce stojí 300 Kč, pro dospělé 600 Kč. Známka se platí pouze jednou, tj. pokud jste již členem Sokola (např. jiného oddílu), známku platit nemusíte.
2 Rodič je jako doprovod zdarma.
3 V ceně je zahrnuto i klasické cvičení mladších mužů (úterky od 19h).
4 V průběhu roku je nutné zaplatit ještě další příspěvek ve výši 2500 Kč pro DDM.

Slevy

Sleva pro sourozence
Druhý a každý další sourozenec mladší 18 let platí oddílový příspěvek jen ve výši 1 000 Kč za právě jedno zapsané oddělení (to nejdražší). Sleva se nevztahuje na oddělení Gymnastiky a Plavání.

Sleva na dítě pomahatele
Každé dítě pomahatele mladší 18 let platí oddílový příspěvek jen ve výši 1 000 Kč za právě jedno zapsané oddělení (to nejdražší).

Sleva na dítě cvičitele
Každé dítě cvičitele mladší 18 let má zdarma právě jedno zapsané oddělení (to nejdražší), tj. neplatí za něj oddílový příspěvek. Při zapisování se uplatňuje automaticky.

Sleva pro pomahatele
Pomahatelé platí oddílový příspěvek jen ve výši 1 000 Kč za jakékoliv zapsané oddělení. Při zapisování se uplatňuje automaticky.

Sleva pro cvičitele
Cvičitelé mohou zdarma chodit na jakékoliv cvičení OV. Při zapisování se uplatňuje automaticky.