Zpět na hlavní stránku

Kompenzace za rok 2020/21

publikováno: 14. 6. 2021

Vážení rodiče, sestry a bratři,

v letošním roce se nám vlivem vládních opatření z důvodu Covidu-19 nepodařilo odcvičit většinu cvičebního roku, a proto bychom Vás chtěli informovat o možných kompenzacích.

Na základě rozhodnutí výkonného výboru T. J. Sokol Písek v návaznosti na rozhodnutí Města Písek, můžeme finanční vypořádání řešit pouze v částkách, které převyšují 1000 Kč. To znamená, že pokud jste za cvičení zaplatili například 1400 Kč, můžeme Vám vrátit částku maximálně 400 Kč (viz kompenzační tabulka níže).

Z toho důvodu všem navrhujeme převedení finančních prostředků z letošního do následujícího cvičebního roku. Každý, kdo tak učiní, zaplatí ve cvičebním roce 2021/22 pouze členskou známku České obce sokolské a celý oddílový příspěvek 2021/22 mu bude uhrazen jako kompenzace za letošní cvičební rok. Na tuto možnost budete upozorněni během předzápisového týdne, který proběhne 21. – 25. června online na našich stránkách.
Těm, kdo se rozhodnou, že v následujícím cvičebním roce již nebudou chtít býti našimi členy, bude vrácena příslušná částka dle kompenzační tabulky tak, jak je vysvětleno výše.

Veškeré finanční vypořádání kompenzací bude řešeno během řádného zápisového týdne 30. srpna – 3. září 2021 v sokolovně v časech příslušných cvičení.

Děkujeme za pochopení.

Vedení OV


KOMPENZAČNÍ TABULKA

Cvičení 1× týdněCvičení 2× týdně
Rodiče a děti
Předškoláci
Mladší žactvo
Starší žactvo
Sportovní hry
Plavání
Plavání RD
Silová gymnastika
400 KčPředškoláci
Mladší žactvo
Starší žactvo
700 Kč
Ženy do 65 let
St. muži do 65 let
1000 KčGymnastika
do 18 let
1300 Kč
Ženy 65 let a st.
St. muži 65 let a st.
700 KčMl. muži
Gymnastika
18 let a st.
1600 Kč

Pozn.: Výše uvedené částky se vztahují pouze na ty, kteří neuplaťovali slevy (př. dítě cvičitele, sourozenec, …). Pokud byla aplikována sleva, můžeme vrátit pouze částku nad 1000 Kč. V případě, že byl zaplacený příspěvek nižší či roven 1000 Kč, na kompenzaci nevzniká nárok.