Zpět na hlavní stránku

Nouzový stav - omezení činnosti

datum konání: 5. 10. – 18. 10. 2020, publikováno: 4. 10. 2020

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 byl vyhlášen nouzový stav na území ČR od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu byla téhož dne usnesením vlády č. 958 následně přijata krizová opatření s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hodin do dne 18. října 2020 do 23:59, na základě kterých budeme omezovat činnost našeho odboru.

Větší oddělení omezí počet cvičících v tělocvičně nebo začnou chodit ven, jiní zase budou cvičit jako za normálního stavu s větším důrazem na hygienu. Pro zájemce hodin FitDance se zavádí nahlašování předem cvičitelce Martině. Prosíme, aby se cvičenci ani cvičitelé zbytečně nezdržovali v šatnách, a aby mimo prostory tělocvičny nosili roušky. Rodiče by se neměli vůbec zdržovat v prostorách sokolovny.
Bližší informace týkající se konkrétních omezení dostanou naši cvičenci v elektronické podobně od vedoucích jednotlivých oddělení.