Zpět na hlavní stránku

Ročenka 2021

publikováno: 11. 3. 2022

Přinášíme vám ohlédnutí naší činnosti v loňském roce - ROČENKA 2021.

V první půlce roku 2021 byla činnost Sokola stále omezena restrikcemi způsobené pandemií koronaviru. I tak se písecké jednotě dařilo zapojovat své členy do pohybu pomocí dobrodružných výprav, Jarních výzev či online cvičením.
O letních prázdninách se pak podařilo uspořádat tradiční stanový tábor, soustředění a nově také tři příměstské tábory. Druhá půlka roku se nesla v obnově pravidelných cvičení a tradičních akcí, ačkoliv účast diváků či cvičenců byla často omezena kvůli očkování, testování a karanténám. Rozjely se i nové projekty, především akce Centra Odboru všestrannosti.

Děkujeme všem, kteří se se Sokolem udržují v pohybu! Ročenky z minulých let naleznete v části Historie.