Zpět na hlavní stránku

Nouzový stav - obnovení cvičení

publikováno: 7. 10. 2020

Rozhodnutím výboru T. J. Sokol Písek bylo obnoveno cvičení Odboru všestrannosti v omezeném režimu.

V prostorách sokolovny musí každý mít zakrytá ústa i nos rouškou (či šátkem). Sundat roušku lze pouze těsně před vstupem do tělocvičny.
Rodičům je vstup do sokolovny zakázán (výjimka při cvičení rodičů a dětí)!
V šatnách i v jiných místnostech v sokolovně se může najednou nacházet maximálně 10 lidí. Pokud tedy chtějí jednotlivá oddělení cvičit uvnitř, tak pouze v omezeném počtu - nejvíce dvě skupiny po deseti lidech (9 cvičenců + 1 cvičitel). Jedna skupina může být v sále, druhá v přísálí.
Oddělení mohou využít i možnosti chodit cvičit ven na hřiště za obloukovou halou. V takovém případě mohou cvičit i v několika skupinách po 20.

Více informací obdržíte od vedoucích jednotlivých oddělení.